Helping Ukraine

This page has been created as a guide to the actions we can do to help Ukraine survive the military attack from Russia. Doesn't matter where we live and how much resources or time we want to allocate - we can always help. Here are a few options:

Financial Support

A few links to charity fundraisings:

Reliable Information

We are not going to tell you what sources you should follow as it's everyone's personal choice. We want however, point out how important it is to follow information from different sources and don't share unverified ones to prevent unnecessary spreading panic.

Few of our propositions:

Showing Support

Those small actions will help to show whole society and world that we are not indifferent to Ukraine’s situation and Russian aggression:

  • You can participate in rallies and demonstrations organized in your cities
  • Write to your local, national, and EU politicians and representatives. Demand harsh personal sanctions against Russian oligarchs and regime representatives, as well as harsh national-wide sanctions against Russia.
  • Engage your family, friends and followers on social media to participate in charity actions on local and national level.
  • Add a Ukrainian flag mask to your facebook account profile pic.
  • Don't make generalizations about people behind the situation - remember that not every Russian citizen is supporting Russian government actions.

In-kind Collections

Transport

You can offer transport services from Ukrainian territory or border area to one of Polish cities. Sign up here.

Accommodation

Volunteering

As a volunteer, you can directly help coordinate the movement of immigrants from Ukraine. Each contribution is invaluable. Sometimes access to a telephone and computer help at work. Both immigrants and volunteers can also be supported with a warm meal.

Cities:

Non-governmental Organization:

Translations

If you are a professional translator willing or you just know Ukrainian and some other language you can sign up through a questionnaire to become volunteer translator. Fill the questionnaire ( source ).

Blood Donation

Blood reserves will be essential to help soldiers and wounded participating in the war. You can check blood reserves in given cities:

(Polska wersja)


Ta strona została stworzona, aby wskazać działania, które możemy podjąć, aby pomóc Ukrainie przetrwać atak militarny ze strony Rosji. Nieważne gdzie mieszkamy i ile zasobów lub czasu chcemy przeznaczyć - pomóc możemy zawsze i z każdego zakątka świata. Oto kilka propozycji:

Pomoc Finansowa

Kilka linków do zbiórek charytatywnych w formie finansowej:

Rzetelne Informacje

Nie zamierzamy nikomu narzucać doboru źródła informacji ponieważ jest to indywidualny wybór każdego z nas. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę jak ważne jest śledzenie informacji z różnych źródeł i nie udostępnianie tych niezweryfikowanych aby zapobiec niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się paniki.

Kilka naszych propozycji:

Okazywanie Wsparcia

Te proste czynności pomogą całemu społeczeństwu i pokażą światu brak obojętności wobec sytuacji na Ukrainie i sprzeciw wobec działań Rosji:

  • Możesz uczestniczyć w protestach i demonstracjach organizowanych w Twoim mieście
  • Napisz do władz lokalnych, państwowych oraz Twoich reprezentantów na szczeblu Unijnym i zarządaj surowych sankcje personalnych wobec rosyjskich oligarchów i przedstawicieli reżimu, a także surowych sankcji ogólnonarodowych wobec Rosji.
  • Zaangażuj swoją rodzinę, bliskich oraz obserwujących Twoje social media w uczestniczenie w pomocy na szczeblu lokalnym oraz państwowym.
  • Ustaw na mediach społecznościowych takich jak Facebook maskę na zdjęcie profilowe z Ukraińską flagą.
  • Nie ulegaj generalizacji wobec ludzi stojących za obecną sytuacją - pamiętaj, że nie wszyscy Rosyjscy obywatele popierają działania Rosyjskich liderów i władz.

Zbiórki Rzeczowe

Transport

Możesz pomóc w transporcie między terytorium Ukrainy lub obszarami granicznymi a Polską. Zapisz się tutaj.

Zakwaterowanie

Istnieje wiele bezpiecznych inicjatyw dających możliwość zaoferowania schronienia obywatelom Ukrainy.

Wolontariat

Jako wolontariusz możesz bezpośrednio pomóc w koordynacji ruchu imigrantów nacierających z Ukrainy. Każdy wkład jest nieoceniony. Czasami w pracy pomagają dostęp do telefonu i komputera. Zarówno imigrantów jak i wolontariuszy można również wesprzeć ciepłym posiłkiem.

Miasta:

Organizacje Pozarządowe:

Tłumaczenie

Jeśli jesteś profesjonalnym tłumaczem lub znasz język Ukraiński i wybrany inny język obcy lub polski możesz zapisać się przez kwestionariusz aby dołączyć do tłumaczy-wolontariuszy. ( source ).

Oddawanie Krwi

Zapasy krwi są niezbędne w pomocy żołnierzom i innym rannym ofiarom wojennym. Możesz sprawdzić obecne zapasy kwi w wybranych miastach Polski.